Feeds:
Berichten
Reacties

Meest gebruikte tijdschriften in 2012

Volgende (papieren) tijdschriftitels werden in 2012 in de Centrale Bibliotheek het meest gebruikt:

1. Revue du Nord : nieuw in top-10revue

2. Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen : stond in 2009 net niet in de top-30, in 2010 op nr.5; in 2011 op nr.7

3. Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis : nieuw in top-10

4. Antwerpsch archievenblad : nieuw in top-10

5. Biekorf : nieuw in top-10

6. De Vlaamse toeristische biblioteek : nieuw in top-10

7. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis : stond in 2009 op nr.6, in 2010 op nr.4; viel in 2011 net uit top-20

8. Proceedings of the British academy : stond in 2009 op nr.10, viel in 2010 net uit top-10; stond in 2011 op nr.5

9. Cahiers bruxellois : revue d’histoire urbaine : in 2011 op nr.3

10. The historical journal : nieuw in top-10

Welke titels vielen er in 2012 uit de boot?

Bijdragen tot de geschiedenis : stond in 2009 op nr.2, in 2010 op nr.3, in 2011 op nr.1; in 2012 buiten de top-30

Tijdschrift voor geschiedenis : stond in 2009 op nr.4, in 2010 op nr.1; viel ook in 2011 net buiten top-10

Openbaar kunstbezit Vlaanderen kunst- en erfgoedtijdschrift : stond in 2009 net niet in de top-10, in 2010 op nr.6, viel ook in 2011 buiten top-20

Spiegel historiael = Geschiedenis magazine : stond in 2009 net niet in de top-10, in 2010 op nr.9; viel in 2011 en 2012 net buiten top-10 (op nr.11)

Meest gebruikte boeken in 2012

Hieronder de in 2012 meest gebruikte titels van boeken, in de Centrale Bibliotheek:

1. Orientalism, van Edward W. Said (ook in 2008, 2009, 2010 en 2011 op nr.1)orient

2. Inventaire des archives de la ville de Louvain, van Joseph Cuvelier (nieuw in top-20)

3. The story of art, van E.H. Gombrich (nieuw in top-20)

4. Albrecht en Isabella 1598 – 1621, van Luc Duerloo en Werner Thomas (in 2009 en 2010 nog op nr.4, in 2011 rond de 40ste plaats)

5. Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen : techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen (10de – 16de eeuw), van Koen De Groote (in 2011 op nr.11)

6. Ieder voor allen : de Belgische Boerenbond 1890 – 1990, van Leen Van Molle (in 2009 rond nr.20; in 2010 en 2011 op nr.5)

7. Geschiedenis van Diest, van Michel Van der Eycken (nieuw in top-20)

8. De Groote Oorlog : het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste wereldoorlog, van Sophie De Schaepdrijver (nieuw in top-20)

9. Oostenrijks België 1713 – 1794 : de Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, onder redactie van Hervé Hasquin (nieuw in top-20)

10. Asklepios onder de wapens : 500 jaar militaire geneeskunde in België, van Evrard, Mathieu en François (nieuw in top-20)

11. Economische groei en levensstandaard : de ontwikkeling van de particuliere consumptie en het voedselverbruik in België 1800-1913, van Yves Segers (nieuw in top-20)

12. Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 450 jaar geschiedenis, onder redactie van Patricia Quaghebeur (in 2010 op nr.9; in 2011 ook op nr.12)

13. Albrecht en Isabella en de schilderkunst : bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, van Marcel De Maeyer (in 2009 op nr.8; in 2010 op nr.11, in 2011 buiten de top-100)

14. Scheut vroeger en nu 1862-1987 : geschiedenis van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria C.I.C.M., onder redactie van Danïel Verhelst en Hyacint Daniëls (nieuw in top-20)

15. Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw, van Raymond Van Uytven (in 2011 op nr.17)

16. Metaphors we live by van George Lakoff en Mark Johnson (nieuw in top-20)

17. Een economie met verschillende snelheden : ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 – ca. 1790), van Bruno Blondé (in 2011 op nr.7)

18. Africa’s world war : Congo, the Rwandan genocide and the making of a continental catastrophe, van Gérard Prunier (nieuw in top-20)

19. Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw, van Luuc Kooijmans (nieuw in top-20)

20. 1648 : war and peace in Europe, onder redactie van Klaus Bussmann en Heinz Schilling (nieuw in top-20)

Vielen buiten de top-20 van 2012:

België in de 17de eeuw : de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik, van Paul Janssens (in 2009, 2010 en 2011 op nr.2; in 2012 rond de 50ste plaats)

De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, van Els De Bens (in 2009 en 2010 op nr.3, in 2011 op nr.4; in 2012 buiten de top-500)

De Koninklijke musea voor schone kunsten van België : twee eeuwen geschiedenis, van Michèle Van Kalck (in 2009 op nr.9, in 2010 op nr.7; in 2011 op nr.6; in 2012 buiten top-300)

Hooglied : de beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, van Paul Vandenbroek (in 2009 op nr.18, in 2010 buiten de top-20; in 2011 op nr.10; in 2012 buiten top-200)

Armoede in België, van Danielle Dierkcx, Nicolas Van Herck en Jan Vranken (in 2011 op nr.13; in 2012 buiten de top-1000)

Langs de vuurlijn : de Verenigde Naties en gewapende conflicten, ed. door Francis Baert, Ann Pauwels en Stefaan Smis (in 2011 op nr.14; in 2012 buiten top-600)

België, een land in crisis 1913 – 1950, van o.a. Mark Van den Wijngaert, Erik Buyst en Emmanuel Gerard (in 2009 en 2010 op nr.6; in 2011 op nr.16; in 2012 buiten de top-200)

Voor de studenten Associatie KU Leuven is er een belangrijke wijziging inzake toegang vanaf 26 december 2012.

Studenten van de associatie hebben nog steeds gratis toegang tot de bibliotheken van de KU Leuven maar wie op woensdag 26 december 2012 nog geen bibliotheekkaart heeft aangevraagd, moet een betalende dagkaart (€2.5 + €5 waarborg) nemen. Deze regel geldt ook voor de studenten KU Leuven.

Deze actie loopt tot het eind van de blok- en examenperiode, vrijdag 1 februari 2013.

Kom dus zo snel mogelijk – voor 23/12/2012 – een bibliotheekkaart aanvragen aan onze balies. KHL-studenten kunnen dit ook doen in hun eigen KHL-bibliotheken. 

Flandrica.be online

Op 15 november werd in de Centrale Bibliotheek Flandrica.be gelanceerd, de nieuwe portaalsite van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar zes partnerbibliotheken. De bezoeker vindt in deze online erfgoedbibliotheek niet alleen topstukken zoals prachtig versierde middeleeuwse handschriften en oude drukken van Plantijn, maar ook kookboeken, liedjesteksten en catechismussen.

Het project is geïnspireerd door een aantal internationale voorbeelden zoals Europeana, de digitale etalage voor Europese cultuur. Ook Flandrica.be fungeert als een virtueel portaal voor – op dit moment – een 425-tal boeken, handschriften, kranten en andere documenten uit de zes samenwerkende partnerbibliotheken: de Openbare Bibliotheek van Brugge, de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen en de universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent, en Leuven.

Voor de KU Leuven bevat Flandrica.be documenten uit de Centrale Bibliotheek, de Maurits Sabbebibliotheek, het Universiteitsarchief en de Campusbibliotheek Arenberg. Het gaat om topstukken zoals de Bijbel van Anjou en het oudste Leuvense collegedictaat, maar ook om documenten die een beeld geven van de Leuvense universiteitsgeschiedenis en het culturele leven in Leuven, Vlaams-Brabant en Vlaanderen.

Beluister hier het interview met Veronique Verspeurt van de Maurits Sabbebibliotheek op het Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

Bekijk hier het interview met Veronique op ROB-TV.

Lees de toespraak van minister Joke Schauvliege hier.

Bron: Nieuws KU Leuven

De Nederlandse Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) stelt dat niet vanzelfsprekend is dat digitale culturele data voor de toekomst behouden blijven. De CCDD stimuleert de Nederlandse erfgoedinstellingen na te denken over de organisatie van digitale duurzaamheid in de culturele sector.

Bewustwording het sleutelelement in de acties is. Deze bewustwording dient niet alleen plaats te vinden buiten de Nederlandse erfgoedinstellingen, maar ook er binnen. In de Strategische Agenda wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van de erfgoedinstellingen zelf. Het is ook in Nederland voor veel instellingen nog niet vanzelfsprekend dat zij in hun beleidsplannen aandacht besteden aan de strategische waarde van ICT, digitalisering, digitale dienstverlening en duurzame toegankelijk. De CCDD wil hen stimuleren om dit meer te doen. Voor de financiering van de digitale duurzaamheid wordt steeds meer naar een samenwerking tussen instellingen gekeken.

Als resultaat van de samenwerking denkt men aan de gemeenschappelijke voorziening van een e-depot en aanverwante diensten.

De Strategische Agenda van de CCDD is in magazine-vorm gepubliceerd en digitaal beschikbaar als PDF.

Bron: Faro

Bron foto: Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Wie wil, kan zich nog tot 1 oktober 2012 inschrijven voor de postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) van de Universiteit Antwerpen. Deze éénjarige opleiding is een goede voorbereiding voor wie interesse heeft in een functie binnen een (erfgoed)bibliotheek, documentatiecentrum of een andere informatie-intensieve organisatie.

De colleges worden gegeven op dinsdagen en vrijdagen. Het is mogelijk de opleiding te spreiden over twee jaar of om u apart in te schrijven voor één van de vakken.

Meer informatie vindt u op de website van de opleiding.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Bron foto: idem

De directeur van de Britse Publishers Association heeft de British Library en de Open Rights Group beschuldigd van “smakeloze diefstal”. De organisaties zouden zich volgens Richard Mollet verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting, maar bezig zijn met diefstal van intellectueel eigendom. Ook zoekmachines, internetaanbieders en onderzoeksorganisaties zouden zich aan auteursrechtschendingen schuldig maken. Daardoor zouden schrijvers niet langer kunnen leven van hun werk. De Publishers Association vindt dat auteursrechthebbenden meer wettelijke bescherming verdienen.

De uitval van Mollet is mede een reactie op een publicatie (pdf) van de British Library over het kopiëren van wetenschappelijke artikelen voor dataminingdoeleinden door bijvoorbeeld medische onderzoekers. Momenteel verbiedt het Britse auteursrecht het bij elkaar schrapen van grote hoeveelheden gegevens om ze te bestuderen.

De Britse overheid is bezig met een grootschalige open access-campagne voor wetenschappelijk onderzoek. Als het aan de overheid ligt, wordt al het wetenschappelijk onderzoek dat met belastinggeld is gefinancierd gratis voor iedereen toegankelijk. Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia, is ingehuurd als adviseur voor een nationaal Britse open access-beleid.

Bron: Informatie Professional

Bron foto: Library Student Journal

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.